Rør- og våtromsprosjektet

23. september 2016

Rør- og våtromsprosjektet er nå formelt avsluttet. Dette medfører at garantitiden starter, denne er på 5 år. Alle feil og mangler som var meldt inn til styret, Obos Prosjekt eller S-Bygg før 10. August skal være utbedret eller utbedres innenfor prosjektet. Alle feil og mangler som oppstår/oppdages fra 10. august må meldes inn som reklamasjonssak. Dette gjøres på S-Byggs nettside .

Spalteventilen i baderomsvinduet

23. september 2016

Det er meldt inn at noen av spalteventilene ikke fungerer som de skal, og disse har blitt utbedret. Dersom det fortsatt er mangler som vedrører dette, kontakt styret slik at vi får ordnet opp i dette snarest.

Kjeller og loftsrydding

23. september 2016

Det nærmer seg høst, og årets andre loft og kjelleropprydning står for tur:

Bergkrystallen 18. oktober

Feltspatveien 20. oktober

Som tidligere settes alt som skal kastes ut, og dette hentes med komprimatorbiler. Alt kan kastes, men vi ber dere sette alt av elektronisk utstyr og spesialavfall (maling, løsemidler, gassbeholdere, kjøleskap, etc.) for seg selv, da dette må samles inn separat.

Loftsvinduer

23. september 2016

Alle vinduer på loftet skal til en hver tid være lukket. Vi ønsker at alle beboere kan hjelpe oss med å påse dette at dette blir overholdt.

Avfallshåndtering

23. september 2016

I sommer ble det byttet om søppelnedkast i Feltspatveien 56 og Bergkrystallen 33-35. Det er nå to søppelbrønner ved Bergkrystallen 33-35 og en ekstra papirbrønn ved Feltspatveien 56. Så langt ser dette ut til å fungere bedre enn tidligere. Hvis beboere merker konkrete utfordringer med den nye løsningen ber vi om tilbakemelding på dette.

Nedfall fra balkonger

23. september 2016

De som bor i 2. Etasje og oppover må passe på at de ikke feier eget avfall ned på

naboene under seg. Dette gjelder risting av tepper etc. Da blåser alt skitten ned og inn på naboens balkong.

Lofts- og kjellerdører

23. september 2016

Det ble tidligere i høst montert en anordning for å holde de nye lofts- og kjellerdørene åpne ved bruk. Vi er i etterkant blitt gjort oppmerksom på at dette ikke er tillatt. Tauene vil derfor dessverre bli fjernet. Vi beklager dette!

Utbygging ved Bergkrystallen T

23. september 2016

Kommunen ønsker å bygge ut området rundt T-banestasjonen på Bergkrystallen. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) og Plan- og bygningsetaten har lagt fram hvert sitt forslag til utbygging. Disse forslagene, samt høringsinnspill fra blant andre Bergkrystallen Borettslag, kan du lese mer om på PBE sine hjemmesider. Saksnummer 201109678.

I tillegg har en privat utbygger tatt initiativ til bolig- og næringsutbygging der Rema i dag ligger i Mellombølgen, vis a vis t-banetomta. Begge disse utbyggingene vil få konsekvenser for vårt borettslage, spesielt med tanke på trafikk i trange gater. Styret følger sakene og vil gi innspill når prosessen tilsier det. Vi setter pris på synspunkter fra beboere som hjelper oss i argumentasjon i disse sakene. Send forslag til styret på e-post eller brev.

Grøntarealplan

Endret 23. september 2016

Vi er glade for at Generalforsamlingen med stort flertall vedtok å gjennomføre oppgraderig av inngangspartiene og uteområdene generelt, med fokus på lekeplasser og fellesområder. Tegninger, forklaringer og utvalgte før- og ettertegninger finner du under. Vær oppmerksom på at forslaget om etablering av nye parkeringsplasser ikke ble vedtatt og derfor utgår:

Beskrivelse

Oversikt 1

Oversikt 2

Oversikt 3

Oversikt 4

Oversikt 5

Før og etter inngangsparti Feltspatveien 37

Før og etter inngangsparti Feltspatveien 38

Før og etter uteplass D Bergkrystallen

Arbeidet med grøntarealplanen er nå i gang. I høst blir grill- og lekeplassene ved Bergkrystallen 2-8 og bak Bergkrystallen 33-37 nye. I høst blir også trappen fra Bergkrystallen 8 til Feltspatveien ny.

Vaktmester

Endret 23. september

Borettslagets vaktmestertjeneste utføres av ISS. Vi minner omdøgnbemannet vakttelefon med vaktmestre som kan rykke ut ved behov 24 timer i døgnet hele året. Vakta vil vurdere om det innmeldte forholdet krever umiddelbar handling, eller kan vente til neste arbeidsdag.

Det døgnbemannede telefonnummeret er: 815 55 585.

Mailadresse: stig.inge.storvold@no.issworld.com

Stig Inge Størvold er driftssjef i ISS. Baard Neraasen er vår vaktmester.

Utlevering av modem gjøres av vaktmester. Ring eller send e-post for å avtale. Har du problemer med internett/modemet kontakter du som før Atmcom på telefon 911 76 131, eller e-post mgmt@atmcom.no

Har du behov for nye nøkkelbrikker eller ønsker leie kjellerstuen kontakter du også vaktmester.

Skilt på ringeklokker og postkasser

Vi ser at mange postkasseskilt og ringeklokker mangler ordentlige navneskilt. Dersom dette gjelder deg ber vi om at du sender en e-post til styret@bergkrystallen.no der du oppgir navn du ønsker på postkassa/ringeklokka. Har du ikke tilgang til e-post kan du legge brev i styrets postkasse utenfor Feltspatveien 34. Husk leilighetsnummer og adresse!

Husdyr

Dersom du eier hund eller katt er det viktig at du viser hensyn til dine naboer og bomiljøet. Husdyr er tillatt i borettslaget under forutsetning av at dyreholdet ikke er til sjenanse for omgivelsene. Vi får klager fra beboere som opplever at hunder som er alene hjemme bjeffer og uler. Dette vil over tid være slitsomt for både naboene og hunden som mistrives med å være alene. Videre må det vises hensyn ved å fjerne avføring og passe på at hunden ikke tisser ved inngangsdører eller balkonger.

Våre dørpumper og -låser

Våre nye dørpumper og -låser har nå vært i drift en stund. Dersom døra ikke går opp når du bruker nøkkelbrikken/bryteren er sannsynligvis dørpumpa skrudd av. sjekk at alle bryterne på begge sider på I. Ønsker du at døra skal bli stående åpen setter du høyre bryter (se bildet) på II mens døra står åpen. Husk å sette bryteren tilbake på I. Demonter aldri armen, Da ødelegges dørpumpa!

Nye brannslukingsapparater

Det er fortsatt noen beboere som ikke har byttet sitt brannslukkingsapparat. Dersom du vet at du er en av dem må du kontakte vaktmester for å bytte. Dersom du er usikker på om du har et apparat som har gjennomgått veldikehold, så kan du sjekke om det er en hvit krage rundt "halsen". På denne skal det stå at apparatet ble vedlikeholdt i mars 2012 eller senere. Etter 10 år kan effekten på brannslukkingsapparatet være sterkt redusert. Det er derfor viktig at det blir skiftet!

Inneklima

Noen beboere opplever problemer med dårlig inneklima, mugg, sopp og inntrenging av røyk i leilighetene. Vi har hatt en ekspert på befaring i en oppgang med spesielt store problemer. Hans konklusjon var klar: I samtlige leiligheter med problemer i denne oppgangen er ventilasjonssystemet som er basert på avtrekk og tilluft via ventiler og luftespalter under dører ødelagt. Les mer her

Orden i kjeller, på loft og i oppgangene

Trappeoppgangene er rømningsveier og må derfor holdes åpne. Barnevogner skal ikke stå i oppgangen men plasseres i kjelleren. Det skal ikke oppbevares/ mellomlagres søppel, bygningsavfall, tomflasker, sko etc i trappeoppgangene. Vi har mottatt flere klager på søppel som står ute og lukter i oppgangene. Ikke sett ut til naboene det du ikke vil ha inne hos deg selv! Av brannvernhensyn er borettslaget pålagt å holde fellesområdene i kjeller og loft tomme. Kun sykler, sparksykler, barnevogner, akebrett og kjelker er tillatt. Har du plassert annet i disse områdene må du fjerne dette straks!