Endret: 10 feb 2017     Opprettet: 6 mai 2012

Vann- og avløpsrør

Rapporten fra Obos prosjekt er nå klar. I denne artikkelen finner du mer informasjon, lenker til det utsendte informasjonsbrevet og den fullstendige rapporten. (klikk på overskriften)

I ekstraordinær generalforsamling i juni 2011 ble det informert om en rapport som anbefalte at borettslaget innen kort tid utbedrer avløpsrørene. Siden firmaet som utarbeidet rapporten også driver med rørfornying, gjorde styret det klart for generalforsamlingen at vi ikke ville iverksette arbeidet før rørenes tilstand var undersøkt av en nøytral part. Styret engasjert Obos Prosjekt AS (OPAS) i et forprosjekt med hensikt å utrede tilstanden til rørene, vurdere alternative løsninger dersom deres undersøkelser viste at rørene er i en slik forfatning at noe må gjøres, samt belyse konsekvenser for badene ved ulike løsninger.

Rapporten fra Opas er nå klar. Konklusjonen i rapporten er at vann- og avløpsrør bør byttes ut i nær framtid for å unngå økende problemer med vannskader. Rapporten anbefaler ikke valg av rørfornying ved innlegging av strømpe. Selv om dette er en billigere og enklere operasjon har løsningen store ulemper. Du kan lese mer om dette i den fullstendige rapporten.

Her finner du informasjonsbrevet

Her finner du den fullstendige rapporten

Her finner dere bilder fra rapporten