Endret: 10 feb 2017     Opprettet: 2 okt 2011

Vann- og avløpsrør

Som informert på tidligere generalforsamlinger har styret de siste årene fulgt opp tilstanden på innvendige vann- og avløpsrør i borettslaget. Rørene har nådd sin forventede levealder på rundt 50 år, og de fleste borettslagene fra 50-tallet har allerede utbedret eller skiftet rørene. Siste tilstandsvurdering i vår ga en klar indikasjon på at tiltak nå må iverksettes. Ordningen med støtte til utskifting av sluk opphører. Klikk på overskriften for å lese mer.

Styret har engasjert Obos Prosjekt (OPAS) i et forprosjekt med hensikt å utrede tilstanden til rørene, og vurdere alternative løsninger: Rørfornying ved innlegging av strømpe i eksisterende rør, eller utskifting av rørene. Begge metoder har sine fordeler og ulemper og vil blant annet avhenge av tilstanden på eksisterende rør. Forprosjektet vil også utrede alternative oppgraderingsstandarder for rør og belyse konsekvenser for badene ved forskjellige tiltak.

Dersom beslutningen blir å skifte ut rørene, vil bad som har fått utført en rehabilitering som innebærer utskifting av sluk og andre felles rør som går gjennom badet, og som deretter har utført et arbeid som i hovedsak er i tråd med våtromsnormen og gjeldene byggeforskrift, ikke bli berørt av arbeidet. Det forutsettes at dette kan dokumenteres eller bekreftes av fagfolk fra OPAS. En del bad vil ha skiftet grenrør og bygget inn vann- og avløpsrør på en slik måte at de kan skiftes uten at badet for øvrig må rehabiliteres. Hvorvidt dette er tilfelle, avgjøres av styret etter råd fra OPAS. Kostnaden ved utskifting av rørene er todelt: Selve utskiftingen av felles rør og oppussing av berørte bad. Bad der vann- og avløpsrør er skiftet eller bygget inn som beskrevet over, vil kun bli belastet for kostnadene knyttet til utskifting av felles rør. Husleien vil øke også for disse leilighetene, men eierne vil få en kontatutbetaling tilsvarende den kostnaden borettslaget sparer ved at badet ikke behøver oppussing.

Forprosjektet vil pågå frem til april 2012. En forkortet utgave av rapporten vil gjøres tilgjengelig på borettslagets nettside, og en oppsummering av konklusjonene vil bli distribuert til beboerne. Deretter arrangeres beboermøte der OPAS presenterer rapporten og svarer på spørsmål. Valg av løsning gjøres av generalforsamlingen rett i forkant av sommerferien. Deretter starter arbeidet med utarbeiding av anbudsdokumenter, innhenting av tilbud og valg av entreprenør. Styrets målsetning er oppstart av selve arbeidet i løpet av andre halvår 2013. Avhengig av valgt løsning vil arbeidet deretter pågå i inntil ca 2 år.