BB-info april 2016

 

Ordinær Generalforsamling

Vi minner Generalforsamlingen onsdag 13. april kl 1800. Vanligvis benytter vi Lambertseter kirke som lokale, men denne var dessverre ikke ledig denne dagen. Generalforsamlingen avholdes derfor på Lambertseter barne- og ungdomsskole, altså skolen som ligger ved svømmehallen. Inngangen til lokalet er den samme som benyttes ved kommune- og stortingsvalg.

I innkallingen side 34, andre punkt fremgår det at det skal avholdes ny avstemming over parkeringsplasser. Dette ble gjort i ekstraordinær generalforsamling tidligere i år, og ble der nedstemt.

 

Lofts- og kjellerrydding

 

Bergkrystallen: Tirsdag 12. april

Feltspatveien: Onsdag 13. april

 

Som tidligere setter dere ut det dere ønsker å kaste, og dette hentes med komprimatorbiler. Alt kan kastes, men vi ber dere sette alt av elektronisk utstyr og spesialavfall (f.eks maling) for seg selv siden dette må samles inn separat. Vi ber dere unngå å sette ut noe før på dagen for innsamlingen, slik at vi unngår at papp, papir og lignende blåser utover, eller at noen skader seg på gjenstander som er lagt ut. Innsamlingen starter klokken 14.00.

Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre noe i fellesarealene på loftet, under trappen eller i trappeoppgangene. Trappeoppgangene er rømningsveier og må holdes helt frie for gjenstander som kan vanskeliggjøre evakuering, eller ta fyr og spre giftig røyk. Dette gjelder også barnevogner. Disse må plasseres inne i kjelleren. I fellesarealene i kjelleren er det kun tillatt å oppbevare sykler, barnevogner, ski og akebrett/kjelker.

Vi minner om at alt som er ulovlig plassert i fellesarealene når som helst kan bli fjernet uten varsel!

 

Nye modem og nye priser/hastigheter internett

CanalDigital sender i disse dager ut nye modem. Modemene sendes ut som postpakke og dere får dermed melding fra Posten når de kan hentes. Vi har fremforhandlet nye priser og høyere hastigheter på internett levert fra ATMCom. Disse finner dere på nettsiden vår, www.bergkrystallen.no

 

Fasadevask

Som mange av dere har lagt merke til er vi plaget av grønske og sopp på våre pussisolerte fasader, Dette gjelder spesielt nordvendte fasader. Renhold som ble gjennomført i fjor hjalp noe, men ikke nok til at vi kan si oss fornøyde. Firmaet som gjorde jobben vil derfor rengjøre på nytt, denne gangen med børste og det påføres nytt lag med sopphemmende middel. Arbeidet gjøres uten kostnad for borettslaget.

 

Fakturering forbruk varmtvann

Dette vil gjøres a konto månedlig på husleiefakturaen, og avregnes en gang i året

 

Med vennlig hilsen

Styret Bergkrystallen Borettslag