14 jun 2017

BB-info april 2017

Kjeller og loftsrydding

Det nærmer seg vår og årets loft og kjelleropprydning står for tur. Bergkrystallen 19. April og Feltspatveien 20. April. Som tidligere settes alt som skal kastes ut, og dette hentes med komprimatorbiler. Alt kan kastes, men vi ber dere sette alt av elektronisk utstyr og spesialavfall (maling, løsemidler, gassbeholdere, kjøleskap, etc.) for seg selv, da dette må samles inn separat. Vi minner om at alt som er ulovlig plassert i fellesarealene i loft og kjeller når som helst kan bli fjernet uten varsel!Generalforsamling
Det er snart generalforsamling og heftet skal være alle i hende. Det er viktig at alle setter seg godt inn i sakene og møter opp. Vi er avhengige av at så mange som mulig møter opp og er med på å ta avgjørelser. Hvis du ikke kan delta kan dere gi  fullmakt til en annen person med stemmerett i Borfettslaget.

Årets generalforsamling avholdes 4. april kl 18:00  i Lambertseter kirke. Det vil bli servert kaker og kaffe. Møt opp i god tid så vi får registrert alle fremmøtte. Vi vil starte så presis som mulig da det er mange saker og mye info.

 

Nedfall fra balkonger
De som bor i 2. Etasje og oppover må passe på at de ikke feier eget avfall ned på naboene under seg. Dette gjelder risting av tepper etc. Da blåser alt skitten ned og inn på naboens balkong.


Grøntplanen
Fremdrift: dekke på lekeplasser når det er  kabel må legges om, saken ligger hos Hafslund, Referer til fremdriftsplan


 

Viser til stans i arbeidet med muren med vaskeriet på grunn av strøm og telekabel som har trase over muren , og således hindrer videre fremdrift før den er flyttet .  Vi har dialog med Hafslund om saken , og venter på tilbakemelding fra dem og kostnader og tid for flytting av traseen .  Det siste vi har fått beskjed om er at de tar kontakt i løpet av Mars , og deretter vil de se på muligheter og komme med pris på flytting .  Det er synd det tar lang tid , men vi har purret opp , og kan ikke gjøre annet enn å vente på svar .

 

 

Kontaktinfo til styret

Telefon: 911 711 32

E-post: styret@bergkrystallen.no / eventuelt brev i styrets postkasse i Feltspatveien 34.


 

 

 

Hjelp oss å bli bedre

Vi har den siste tiden fått mange tilbakemeldinger fra beboere. Dette setter vi stor pris på. Alle forslag og kommentarer vi får inn til oss bidrar til et bedre borettslag. Dette er et stort borettslag og vi er helt avhengig av at man melder i fra dersom man ser noe som ikke er som det skal være. Send oss en e-post, ring eller legg et brev i postkassen til styret. Med mindre du ønsker å være anonym, så er det ønskelig med kontaktinfo på henvendelsen, slik at vi kan kontakte avsender for eventuelle oppfølgingsspørsmål.
 

 

 

Med vennlig hilsen
Styret Bergkrystallen Borettslag