Endret: 14 jun 2017     Opprettet: 20 des 2016

BB-info desember 2016

Fyringsforbud
Pipene i borettslaget er ikke i forskriftsmessig stand og styret har bestemt at ingen kan fyre før pipene er utbedret.

Feie- og tilsynstjenester AS har videokontrollert 14 skorsteinsløp i borettslaget. Skorsteinene er preget av kratre, mangelfulle fuger mellom steinene, gjennomføringer som er feil utført og beksotdannelser. For 13 av de 14 kontrollerte pipeløpene konkluderer firmaet med at  "Skorsteinen har skader og andre forhold som svekker brannsikkerheten, og må settes i forskriftmessig stand hvis den skal brukes til fyring. Fyringsanleggene bør ikke benyttes inntil dette er utbedret, da det kan innebære fare for brannsikkerheten og beboeres helse."

Derfor har styret bestemt at ingen kan fyre før pipene er utbedret.

Vi er i dialog med OBOS prosjekt om prosjektadministrasjon, prosjekt- og byggeledelse for rehabilitering av pipene.  Vi vil ta opp utbedring av pipene som sak på generalforsamling i 2017.

 

Kontaktinfo til styret

Telefon: 911 711 32

E-post: styret@bergkrystallen.no / eventuelt brev i styrets postkasse i Feltspatveien 34.

 

Hjelp oss å bli bedre
Vi setter stor pris på alle forslag og kommentarer vi får inn til oss. Dette er et stort borettslag og vi er helt avhengig av at man melder i fra dersom man ser noe som ikke er som det skal være. Send oss en epost, ring eller legg et brev i postkassen til styret. Med mindre du ønsker å være anonym, så er det ønskelig med kontaktinfo på henvendelsen, slik at vi kan kontakte avsender for eventuelle oppfølgingsspørsmål.

 

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år!


Styret Bergkrystallen Borettslag