BB-info februar 2017

 

Forslag til ordinær generalforsamling 2017

Generalforsamling avholdes tirsdag 4. april

 

Forslag som andelseier ønsker behandlet på årets generalforsamling må være styret i hende senest 20. februar. For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen er det ønskelig at:

 

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,
  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen i behandlingen av saken.

Forslag til saker sendes skriftlig til styret senest 20. februar. Se kontaktinfo nederst på arket

 

I forkant av generalforsamlingen vil du motta en formell innkalling med informasjon om dato, klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

 

Valg av tillitsvalgte til styret

Valgkomiteen har som oppgave å finne representanter som ønsker å stille til styreverv og innstille disse til valg ved årets generalforsamling. Valgkomiteen arbeider uavhengig av styret.

 

Følgende tillitsvalgte står på valg ved Generalforsamlingen 2017:

 

 

  • Valg av leder for 2 år
  • Valg av 1 styremedlem for 2 år
                Følgende styremedlemmer står på valg:

Styremedlem

Guttorm Himberg-Sundet

Bergkrystallen 27

 

  • Valg av 2 varamedlemmer for 1 år

            Følgende varamedlemmer står på valg:

Varamedlem

 Else Berit Christoffersen

 Feltspatveien 56

Varamedlem

 Vjosa Maxhuni

 Bergkrystallen 18

 

  • Valg av 1 delegert med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år  

 

  • Valg av 3 medlemmer til valgkomité for 1 år

 

 

Ønsker du å stille til valg, eller ønsker å foreslå kandidater, ber vi deg kontakte valgkomiteen senest 15. februar:

 

Epost:                        ranveig.bredesen@gmail.com

 

Mobil:                        Ranveig Bredesen                        970 76 861

                        Anne Grethe Moe Von Hirsch
                        Anne Karin Hoel                       

 

Post:                        Styrets postkasse Feltspatveien 34. Husk å adressere brevet til valgkomiteen

 

 

 

Området ved vaskeriet

Som tidligere informert i BB-info var muren ved vaskeriet sterkt preget av tidens tann. Den er derfor revet og planen var å sette opp en ny mur med samme stein. Når muren nå er borte og jorden fjernet ser vi at en løsning uten mur eventuelt en betydelig lavere mur kan være et bedre alternativ med tanke på sikkerhet for lekende barn, også estetisk. Vi ser på mulige løsninger og kommer tilbake med mer info.

 

Syrinen bak vaskeribygget skjæres helt ned for å stimulere til ny og frisk vekst.

 

Lagring av farlig avfall

Vi minner om at det ikke er lov å lagre farlig avfall i leilighetene, bodene eller fellesområdene. Farlig avfall er gassbeholdere, beholdere med brannfarlige væsker, eller andre stoffer som er giftige, lett antennelige, eller kan eksplodere. Dette må leveres av andelseier selv på egnede stasjoner for farlig avfall.

 

Har du propantanker skal disse lagres ute på verandaen. Pass på at de står i skyggen og har god lufting. Det er lov med maksimalt to propantanker på 11 kg per husstand.

 

Garasjeplass ledig

Vi har en garasjeplass ledig ved Feltspatveien 35. Garasjen tildeles søker med lengst ansiennitet i borettslaget, altså ikke generell obos-ansiennitet, men botid i Bergkrystallen Borettslag. Søknad må leveres skriftlig i styrets postkasse Feltspatveien 34 senest 20. februar. Det gjøres ingen vurdering av behov, plassen tildeles utelukkende på bakgrunn av botid.

 

Kontaktinfo til styret

Telefon: 911 711 32

E-post: styret@bergkrystallen.no / eventuelt brev i styrets postkasse i Feltspatveien 34.

 

Hjelp oss å bli bedre

Vi setter stor pris på alle forslag og kommentarer vi får inn til oss. Dette er et stort borettslag og vi er helt avhengig av at man melder i fra dersom man ser noe som ikke er som det skal være. Send oss en epost, ring eller legg et brev i postkassen til styret. Med mindre du ønsker å være anonym, så er det ønskelig med kontaktinfo på henvendelsen, slik at vi kan kontakte avsender for eventuelle oppfølgingsspørsmål

 

Med vennlig hilsen

Styret