BB-info juni 2016

Våtromsprosjektet
S-bygg er i disse dager i gang med fullføre siste rest av gjenstående arbeid i prosjektet. Hvis du fortsatt har feil og mangler på ditt bad som ikke er fulgt opp er det viktig at du tar direkte kontakt med Sigmund Komperud på sigmund@s-bygg.no (eventuelt telefon 932 85 396).

Avregning av varmtvann
Vi har fått inn spørsmål vedrørende avregningen av forbruket på varmtvannet. Avregningen vil være etter faktisk forbruk. Målere for hver enkelt leilighet står i kjelleren og vil bli avlest en gang i året.

Parkeringsplasser

En parkeringsplass / garasje kan ikke stå ubrukt mer enn maks 6 måneder. Vet du at du ikke har bruk for din parkingsplass over en periode på mer enn 6 måneder må du si fra deg parkeringsplassen. Når du igjen har behov for parkeringsplass vil du bli satt inn på toppen av ventelista, slik at du raskt vil få ny plass. Det er ikke tillatt å fremleie eller låne ut parkeringsplasser eller garasjer!

Leieprisen på P-plassene har vært uendret i mange år, og ligger svært lavt, også sammenliknet med andre borettslag i området. Vi foretar derfor nå en liten prisjustering på parkeringsplasser og garasjer på kr 50,- Dette faktureres f.o.m. august.

Det er mye feilparkering foran garasjene i Feltspatveien 35. Nedsenket kantstein markerer parkeringsforbud på lik linje med parkering forbudt-skilt! Biler som står parkert her skaper problemer både for de som skal ut av garasjene, og for renovasjonsetaten ved tømming av søppel- og papirbrønnen. Vi ber derfor om at alle respekterer parkeringsforbudet.

 

Avfallshåndtering

Søppel- og papirbrønnene skal kun benyttes til vanlig husholdningsavfall. Lamper, maling, hvitevarer etc. skal ikke plasseres ved søppelbrønnen. Dette fjernes ikke ved tømming av brønnene. Slikt må du selv frakte til et av kommunens avfallsmottak, eventuelt sette i egne boder og kaste når borettslaget organiserer henting to ganger i året, vår og høst. Det er ikke tillatt å plassere avfall i fellesarealene i loft og kjeller.

Grøntarealene
Leke- og grillplassen bak Bergkrystallen 33 er populær blant borettslagets beboere, noe vi er veldig glade for. Denne plassen vil i løpet av høsten bli oppgradert i tråd med grøntarealplanen. For at området skal være hyggelig og attraktivt er det viktig at alle tar ansvar og rydder opp etter seg. En god regel er at du tar med deg hjem alt du med deg til plassen, også stoler og leker.

 

Hjelp oss å bli bedre

Vi setter stor pris på alle forslag og kommentarer vi får inn til oss. Dette er et stort borettslag og vi er helt avhengig av at man melder i fra dersom man ser noe som ikke er som det skal være. Send oss en epost, ring eller legg et brev i postkassen til styret. Med mindre du ønsker å være anonym, så er det ønskelig med kontaktinfo på henvendelsen, slik at vi kan kontakte avsender for eventuelle oppfølgingsspørsmål.

Kontaktinfo til styret
Telefon: 911 711 32 / e-post: styret@bergkrystallen.no / eller brev i styrets postkasse i Feltspatveien 34

Med vennlig hilsen
Styret Bergkrystallen Borettslag