BB-info juni 2017

Rehabiliteringsprosjektet

Vi har i løpet av vinteren og våren gjennomført en anbudsrunde. 4 entreprenører ga tilbud, og vi valgte å gå videre med Prosjektmester AS. Oppklarende møter har vist at deres tilbud er det beste, og vi har derfor akseptert dette. Prosjektet vil starte 19. Juni og pågå fram til juli 2018. Rehabiliteringsprosjektet omfatter rehabilitering av innvendige pipeløp, rehabilitering av noen pipetopper (pipen vi ser på taket), omlegging av tak fra dagens blikkplater til taksteinsplater lik de som ligger på noen av byggene (disse skiftes ikke, men rengjøres), fjerning av rust og overflatebehandling av stål på balkonger, stedvis reparasjon av pussisolert fasade og teglstein, utskifting av vinduer og balkongdører ved behov (avklares under førbefaring), utskifting av takrenner og nedløp, utskifting av originale ventilluker i metall , samt noe annet vedlikehold.

 

Siden funksjonsdyktige piper er definert som kritisk, vil arbeidet med rehabilitering av disse prioriteres og ferdigstilles i løpet av februar 2018. Det er i forbindelse med dette arbeidet at beboere vil bli mest berørt. Entreprenøren må ha tilgang til leiligheten den ene dagen arbeidet pågår i oppgangen. Eksisterende ildsted demonteres og nytt rør monteres til det nye pipeløpet. Ildstedet remonteres. Det er mulig å søke om tilskudd til utskiftning av gamle vedovner av Oslo Kommune. Tiltaket gjelder når et ikke-rentbrennende ildsted, som åpen peis, parafinovn eller gammel vedovn (eldre enn 1998) erstattes med et rentbrennende. Søknadsskjema finnes på Oslo Kommune sin hjemmeside. Søknaden må sendes før kjøp av ny ovn, og det informeres om at Oslo Kommune har en behandlingstid på 14 dager.

 

Det vil bli satt opp stillas på alle sider av bygget, og stillaset dekkes med duk om sommeren og plast om vinteren. Stillaset vil stå i 6-8 uker før det fjernes. Bruk av balkongen blir naturlig nok svært begrenset i denne perioden.

Vi vil komme tilbake med informasjon i BB-info, informasjonsmøter, egen informasjon fra entreprenøren, samt under førbefaringene slik at dere hele tiden er oppdatert.

 

Kjøring på stikkveier og etablering av fartsdumper

Det er bare tillat å kjøre i gangfart på stikkveiene, og det er bare tillatt med nødvendig kjøring til leilighetene. Vi har mottatt flere meldinger fra beboere som har sett biler som bruker stikkveiene som snarveier og som kjører for fort på stikkveiene. Dette er strengt forbudt og vil bli fulgt nøye opp fremover. Hvis beboere ser noen som kjører for fort på stikkveiene, ønsker vi å få vite om dette, enten ved beskjed i postkassa eller e-post.
 

Siden flere kjører for fort på stikkveiene, kommer vi til å etablere fartsdumper på enkelte stikkveier. Vi vil først montere fartsdumper på de mest utsatte områdene med minst sikt, og vi vil deretter montere flere etter behov.
 

 

S-bygg 1 års befaring

Utbedringene av reklamasjoner på baderommene er godt i gang og etter planen skal S-bygg være ferdige med alle utbedringer innen utgangen av juni. Hvis det er beboere som har levert reklamasjon og ikke fått feilen utbedret innen utgangen av juni, ber vi om at du gir oss beskjed. Husk at det er 5 års garanti, så husk å meld i fra dersom det oppstår skade eller liknende.

Det er en del beboere som tar direkte kontakt med OBOS i denne saken. Alle reklamasjonssaker skal i gå til S-bygg direkte. Dersom det er forhold som ikke er ivaretatt ber vi dere i tillegg kontakte styret slik at vi kan se på saken før den eventuelt oversendes OBOS for videre oppfølgning. Informasjon om hvordan reklamere finner du på forsiden av hjemmesiden vår www.bergkrystallen.no


 

ISTA- vannmåling

Vi har lenge etterlyst informasjon avregningen til varmtvannet. Vannmålerne skulle ha vært lest av slik at vi kunne sende ut avregningen for varmtvannet før juni i år, men det viser seg dessverre at det kan ta litt tid før vannet blir lest av. Avlesnings sentralene fungerer ikke slik de skal, ISTA og S-bygg jobber med å løse problemet. Styret fortsetter å følge opp.

 

 

Innglassing av balkonger

Vi er blitt kontaktet av selgere som utfører innglassing av balkonger. Dersom beboere ønsker dette kan man gjøre dette på egen bekostning. Vi presiserer at styret ikke er ansvarlig for skade eller utbedring som følge av montering av innglassing hos den enkelte beboer. Dersom beboere ønsker å gjøre dette forutsetter styret at det ikke monteres før balkongen er tatt i forbindelse med tak/piperehabiliteringen. Beboer må selv innhente alle nødvendige tillatelser og oversende kopi av disse til styret.

 

 

Tømming av papir
Vi ser at avfallsstasjonene for papir ofte blir tette fordi noen har puttet store pappesker eller stor pappemballasje i avfallsstasjonene. Hvis du har store pappesker eller stor pappemballasje, skal du legge dette i pappcontainerne som er plassert i området

  • i Glimmerveien/Feltspatveien ved KIWI

  • på  trikketomta ved Narvesen

  • ved stikkveien mellom Feltspatveien inn til Steinspranget

     

Nøkkelbrikker

Dersom nøkkelbrikken ikke fungerer kan du ringe ISS vaktmestertjeneste på 815 55 585. Dette er en døgnbemannet vakttelefon, og de vil rykke ut umiddelbart for å hjelpe deg. De kommer til å spørre etter legitimasjon for å være sikre på at det er beboere de låser inn i oppgangen. Vi oppfordrer alle beboere til å lagre nummeret til ISS vaktmestertjeneste på telefonen.  Innbrudd
Vi oppfordrer alle beboere til å ikke låse inn fremmede som ønsker å komme inn i oppgangen. Vær også påpasselige med å låse dører til verandaer og lukke vinduer når dere ikke er hjemme.
 

 

Hjelp oss å bli bedre

Vi setter stor pris på alle tilbakemeldingene vi får! Bergkrystallen borettslag er et stort borettslag og alle forslag og kommentarer bidrar til at vi kan få det bedre. Fortsett å sende oss e-post, ringe eller legge brev i postkassen til styret. Med mindre du ønsker å være anonym, så er det ønskelig med kontaktinfo på henvendelsen, slik at vi kan kontakte deg for eventuelle oppfølgingsspørsmål.

 

Styremøte
Dersom dere har saker som dere ønskes behandlet ta kontakt med styret på epost eller brev i postkasse i Feltspatveien 34.Kontaktinfo til styret

Telefon: 911 711 32

E-post: styret@bergkrystallen.no / eventuelt brev i styrets postkasse i Feltspatveien 34.

 

 

 

 

Med hilsen

Styret i Bergkrystallen borettslag