14 jun 2017

BB-info mai 2017

Bergkrystallen Borettslag søker styreleder
Styreleder Thomas Bamrud har dessverre vært nødt til å trekke seg fra sitt verv av helsemessige årsaker. Styrets nestleder Rune Minde har trådt inn som fungerende styreleder. Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling med valg av ny styreleder over sommeren. I tiden fram til da jobber både styret og valgkomiteen med å finne engasjerte beboere som kan tenke seg å stille til valg. Synes du det høres interessant ut hører vi gjerne fra deg. Ta kontakt med styret på mail eller telefon for en uforpliktende samtale om hva styret jobber med og hva et slikt verv innebærer.

Grøntarealplanen
Fremdriften i arbeidet med utearealene er dessverre noe forsinket. Dette skyldes alvorlig sykdom hos entreprenøren, og opphold i vinter. Arbeidet med å erstatte muren ved vaskeriet har stoppet opp pga en kabel som må legges om.  Hafslund er varslet, men vi har dessverre etter gjentatte purringer enda ikke fått en endelig avklaring fra dem. Styrets og entreprenørens målsetningen er likevel å ferdigstille alle påbegynte arbeider før sommerferien. Vi kommer tilbake med mer info i neste BB-info.

Rehabiliteringsprosjektet
Det er nå gjennomført møter med alle tilbydere for avklaring og presisering av tilbudene de har gitt. Dette har resultert i en innstilling fra Obos Prosjekt, som vil bli presentert for styret i uke 20. Vi regner med å ha et vedtak på leverandør innen 20. Mai. Vi vil da også vite tidspunkt for oppstart av rehabiliteringen, avslutning og noe mer om fremdrift.  Vi kommer tilbake med mer informasjon.


Lagring i oppgang og fellesareal
Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre noe i fellesarealene på loftet, under trappen eller i trappeoppgangene. Trappeoppgangene er rømningsveier og må holdes helt frie for gjenstander som kan vanskeliggjøre evakuering, eller ta fyr og spre giftig røyk. Dette gjelder også barnevogner. Disse må plasseres inne i kjelleren. I fellesarealene i kjelleren er det kun tillatt å oppbevare sykler, barnevogner, ski og akebrett/kjelker. Merk at det ikke må plasseres noe foran sotlukene på loft og i kjellere. Det skal være en avstand på minst 30 cm til brennbart materiale. Dette av hensyn til varmeutvikling ved en eventuell sotbrann.
 

Alt som er ulovlig plassert i fellesarealene kan når som helst bli fjernet uten varsel.


Lufting

Med sommeren i anmarsj ønsker vi å minne om at lufting i leiligheten er viktig. Leilighetene er basert på naturlig ventilasjon; luft skal slippes inn gjennom ventilene på soverommene og gå gjennom stuen og gangen og ut gjennom luftelukene høyt opp på veggen på kjøkken og bad.

Det er også viktig at det luftes i kjelleren. Når det er så store temperatursvingninger som nå kan det fort bli tett og fuktig luft. Alle vinduer med gitter bør derfor være åpne. Vi har vaktmester som skal sjekke dette, men det er fint hvis beboerne også kan hjelpe til. Påse at det er kun vindu med gitter som åpnes, slik at vi ikke slipper rotter, mus eller andre skadedyr inn i kjellerne. Takvinduene skal alltid være lukket.


Søppeltømming
Oslo kommune har dessverre fortsatt noe problemer med å få tømt alle steder innen de frister som er satt. Vi har heldigvis sluppet unna de største problemene, men opplever dessverre av og til at brønnene ikke tømmes. I noen tilfeller skyldes dette også feilparkerte biler. Vi ber om at alle viser hensyn og ikke parkerer slik at renovasjonsbilene hindres tilgang. Husk at det er store biler som behøver manøvreringsrom.

 

Dersom du kommer til en brønn som er full eller ikke fungerer, så vær snill å ikke sett søpla ved siden av; Gå til en annen brønn og kontakt styret på telefon 911 711 32 slik at vi får gjort tiltak så raskt som mulig.

Stilletider
Vi får dessverre stadig tilbakemeldinger på at stilletider ikke overholdes. Dette dreier seg om høy musikk, generelt høylydt snakk, oppussing m.m. Dette er med på å forringe bokvaliteten i oppgangene det gjelder. Vi ber alle ta en titt på husordensreglene og sette seg godt inn i dette. Disse finner du på nettsiden vår: www.bergkrystallen.no.


Styremøte
Neste styremøte avholdes 15.05.17. Dersom dere har saker som ønskes diskutert send disse på mail eller brev i postkassa innen 14.05.17.Kontaktinfo til styret

Telefon: 911 711 32

E-post: styret@bergkrystallen.no / eventuelt brev i styrets postkasse i Feltspatveien 34.