Endret: 19 jun 2019     Opprettet: 16 mai 2019

BB-info mai 2019

Vi ønsker alle beboere en god 17. mai!

Kjære nabo,

Vi ønsker dere alle en fin 17 mai og henstiller til alle om å ta hensyn til hverandre.

Hunder
Vi minner om følgende enkle regler:
Nå står våren snart i full blomst og vi får grønne fine plener på området vårt . Det er viktig at vi som har hund er flinke til å følge reglene som kort kan summeres slik : Hund i bånd og lort i pose. Alltid vis hensyn til alle som ikke «elsker» hunder / katter.

Vi minner om loft og kjellerrydding
22 mai i Bergkrystallen
23 mai i Feltspatveien
Husk at alt spesialavfall skal til containere ved vaktmesterhuset.

Kjøring på gangveiene
Dessverre observert kjøring på gang / sykkelvei ved inngangsdører i Feltspatveien 46-64 og BK 13- 25. Hjelp oss å ha trygge gangveier . Barn og voksne kommer ut i den tro at her er det ikke trafikk. Da er man ikke oppmerksom og muligheten for alvorlige ulykker er stor. Hjelp oss å ha et trygt miljø. Vi har ingen å miste.

TV og internett
Borettslaget fortsetter sitt samarbeid med ATMcom. Ny leverandør av tv signaler blir Riks TV fra 21. juni. Alle beboere får varsel om installasjon.

God 17. mai!

Husk å ta hensyn til dine naboer. Unngå bråk, støy og sjenerende adferd. Et smil i hverdagen og en utstrakt hånd kan være veldig bra.