Endret: 16 mai 2019     Opprettet: 31 mar 2019

Bb-info mars 2019

Her finner dere Bb-info for mars 2019

BBB-info mars 2019

 

Generalforsamling 2019

Det er snart generalforsamling og heftet skal være alle i hende. Vi håper at så mange som mulig møter opp og er med på å ta avgjørelser. Hvis du ikke kan delta kan du gi fullmakt til en annen.

Årets generalforsamling avholdes 3  april kl 18:00 i Lambertseter kirke. Registrering fra kl 17:00. Møt opp i god tid, slik at i får registrert alle fremmøtte. Vi vil starte så presis som mulig da det er mange saker til behandling.

 

Vi håper og tror at generalforsamlingen vil ønske å høre som status, hva er gjort og hva har ligger foran oss.

 

Styret /Prosjektmester vil i møte vise bilder og fremlegge dokumentasjon på tilstanden for bygningsmassen etter tak- og fasadearbeidene som er utført.

 

Det vil bli presentert mulig løsning for etablering av nye ladestasjoner. Det blir gitt en orientering fra ISTA om vannmålerne. Det blir en presentasjon av forslaget om nye vinduer og verandadører. Styret har ansvaret for å forvalte våre felles verdier. Vi må tenke langsiktig, rettferdig og helhetlig for å sikre en god teknisk og økonomisk forvaltning av borettslaget.
 

Kandidater til nytt styre:

Følgende har meldt sin interesse for å være styremedlemmer for 2 år:

Else Berit Christoffersen, F-56 (gjenvalg), Thomas Bamrud, BK 7 og Geir Magne Øines, BK 35. Kandidatene presenterer  seg i generalforsamlingen.
 

TV-Internett

Styret jobber med å finne en alternativ leverandør, etter at Telenor har sagt opp avtalen med ATM-com, som leverer signaler til vårt borettslag.Se bort fra den returlappen som ble sendt fra Telenor. Den skal ikke brukes.
 

Vakttelefoner:
Rørlegger: (døgnvakt) med Rørleggerfirma Trond Abrahamsen VVS AS. T: 920 39032

Elektrofirma: OCE, T: 98 22 07 00 evt 01. ISS; 815 55 585.