Endret: 14 jun 2017     Opprettet: 20 nov 2016

BB-info november 2016

Tenning av juletreet
Tradisjonen tro tennes juletreet på midtfeltet første søndag i advent, 27. november klokken 1600. Vi serverer pepperkaker og deler ut godteposer til barna. Lambertseter ungdomskorps spiller julemusikk. Velkommen!

Grøntplanen
Arbeidet med grøntplanen er godt i gang og vi begynner å se konturene av hvordan det skal se ut til slutt.

Noen trær må dessverre felles når vi jobber med grøntområdene. Noen trær er syke og kan på sikt utgjøre en fare for de som bruker leke- og grillplassene. Vi prioriterer naturligvis sikkerhet for brukerne høyt. Andre trær kan utgjøre en ulempe for lekeplassene eller vaktmesterboligen, for eksempel at de gir for mye skygge og nedfall. Bak vaktmesterboligen vil vi felle 12 trær fordi de er til skade for bygningen. Området vil bli lysere og mer åpent og de trærne som blir igjen vil komme bedre frem. 

Vi er heldige her i borettslaget som har så mange store trær, og selv om det blir felt noen trær, vil vi beholde dette særpreget. I grøntplanen er det lagt inn planting av flere nye trær, og det vil bli plantet flere trær enn det blir felt. 

Inneklima og lufting
Med vinteren i anmarsj ønsker vi å minne om at lufting i leiligheten er viktig. Dette er spesielt viktig på vinteren. Leilighetene i Bergkrystallen borettslag er basert på naturlig ventilasjon.  Luft skal slippes inn gjennom ventilene på soverommene og gå gjennom stuen og gangen og ut gjennom luftelukene høyt opp på veggen på kjøkken og bad.
 
Vi vil be vaktmesteren om å lukke alle kjellervinduer før vinteren. Vi ber om at dere hjelper til med å passe på at vinduene holdes lukket gjennom vinteren. Har du spørsmål om inneklima eller lufting i din leilighet, se hjemmesiden vår eller kontakt styret. 

Søppeltømming i oktober
Søppelbrønnen ved Bergkrystallen 35 ble tettet av for store gjenstander som ble forsøkt presset ned i søppelbrønnen. Vaktmesteren fikk heldigvis staket opp brønnen. Deretter ble brønnen ikke tømt på grunn av utfordringene som Oslo kommune har hatt etter bytte av renovasjonsfirma . 
Begge gangene brønnen var tett, , ble søppel plassert på fortauet   selv om søppelbrønnene ved Feltspatveien 56 og 33 hadde ledig kapasitet hele tiden. Dersom en brønn er tett , er det fint om dere forsøker neste brønn hvis dere har anledning til det. Vi har for øvrig fått ny tømmedag som nå er fredag, fra tidligere tirsdag. 

Nye hjemmesider
Borettslagets internettsider er oppdatert, fordi OBOS har oppdatert sin hjemmesideløsning.
Vi benytter anledningen til å rydde på internettsiden og sikre at den fungerer best mulig. Mens vi jobber vil alt gammelt innhold vil ligge tilgjengelig fanen "arkiv". Hvis det er informasjon eller innhold som du mener at bør ligge på internettsiden, er det fint om du gir oss beskjed slik vi kan ta dette med oss i arbeidet med den nye siden.

Parkering i gatene
Vi ønsker igjen å minne om at beboere med bil må være oppmerksomme på parkeringsreglene i området. Området foran garasjene i Feltspatveien 35 har nedsenket kantstein. Dette betyr at det her er parkering forbudt. Dere som bryter parkeringsforbudet sperrer for tømming av søppel- og papirbrønnen der og hindrer utkjøring fra garasjene. Mange parkerer også for nærme innkjørsel til stikkvegen langs blokkene i Feltspatveien 46-64. Dette gjør det vanskelig for biler og komme seg inn og ut, samt at det kan forhindre utrykningskjøretøyer som trenger å komme seg frem til husene. Vi minner om at parkering på plenene ikke er tillatt.

Vi observerer også at det er en del biler som kjører for fort. Spesielt mellom Narvesen ved trikketomta og ned Feltspatveien. Vi utarbeider i disse dager en anmodning til Oslo Kommune om fartsbegrensende tiltak på den strekningen.


Kontaktinfo til styret
Telefon: 911 711 32
E-post: styret@bergkrystallen.no / eventuelt brev i styrets postkasse i Feltspatveien 34.

Hjelp oss å bli bedre
Vi setter stor pris på alle forslag og kommentarer vi får inn til oss. Dette er et stort borettslag og vi er helt avhengig av at man melder i fra dersom man ser noe som ikke er som det skal være. Send oss en epost, ring eller legg et brev i postkassen til styret. Med mindre du ønsker å være anonym, så er det ønskelig med kontaktinfo på henvendelsen, slik at vi kan kontakte avsender for eventuelle oppfølgingsspørsmål.