Endret: 15 des 2017     Opprettet: 4 des 2017

BB-info november 2017

Her kan du lese nyeste BB-info.

Tenning av juletreet
Tradisjonen tro tennes juletreet på midtfeltet første søndag i advent, 3. desember  klokken 16.00. Vi serverer pepperkaker og deler ut godteposer til barna. Lambertseter ungdomskorps spiller julemusikk. Velkommen.

Bytt batteri i røykvarsleren
Det vil bli delt  ut nytt batteri til røykvarsleren. Bytt batteri i røykvarsleren med en gang du har fått det levert. Tenk brannsikkerhet alltid.

Innbruddsforsøk og ubudne gjester
Noen har forsøkt å bryte seg inn i to oppganger i borettslaget. Vi har også fått meldinger om at personer har tatt seg inn i oppganger når dørene har vært åpne. Vi ber om at alle passer godt på at dere ikke slipper inn uvedkommende og passer på at ingen sniker seg inn mens dere går ut.  

Vaktmester
ISS er vaktmester for borettslaget og vår tidligere vaktmester Baard Neraasen har via sitt firma “BN rent og grønt” levert vaktmestertjenester til borettslaget også etter at ISS overtok vaktmestertjenesten. BN rent og grønt har nå sagt opp sin avtale med ISS og Baard Neraasen vil ikke lenger være vaktmester hos oss. Vi takker Baard for innsatsen!

Fremdrift i arbeidet med rehabilitering av fasader og piper
Vi har fått oppdaterte fremdriftsplaner fra Prosjektmester AS. Planene er lagt ved BB-info. Fremdriftsplanene er bare en indikasjon på fremdriften. Det er nødvendig med en viss fleksibilitet i fremdriftsplanen for at prosjektet skal fullføres best- og raskest mulig.

Fremdrift i arbeidet med rehabilitering av piper
Rehabiliteringen av piper har god fremdrift, men det er noen pipeløp som vil ferdigstilles først etter jul.

Pipene kan ikke brukes før vi får midlertidig brukstillatelse.  Vi har fått midlertid brukstillatelse for noen av pipene. Vi vil henge opp informasjon i oppgangene når vi får brukstillatelse for pipene i din oppgang.


Hvordan kan jeg kontakte entrepenøren?
Man kan kontakte Prosjektmester AS slik:

Prosjektleder: Rober Grøndahl: Rober@prosjektmester.no  Mobilnr: 908 38 889
Byggeplassleder: Steinar Lystad:    Steinar@prosjektmester.no Mobilnr: 406 76 657

Bruk fortrinnsvis mail. Husk å kopiere inn styret (styret@bergkrystallen.no) ved all kommunikasjon tilknyttet prosjektet.
Husk å bekrefte alle avtaler med Prosjektmester AS skriftlig. I etterkant vil det være umulig å verifisere avtaler gjort muntlig, og det er heller ikke sikkert at den du gjør avtale med er kvalifisert eller berettiget til å inngå avtaler på vegne av Prosjektmester AS eller Styret.

Rens av ventilasjonskanaler
Ventilasjonsrens AS er nå i gang med å rengjøre ventilasjonskanalene. De må inn i alle leilighetene for å få rengjort kanalene. De vil samtidig kontrollere at ventilasjonen fungerer som den skal. Det er viktig at Ventilasjonsrens AS får tilgang til alle leilighetene. Arbeidene vil fortsette ut januar 2018. Ventilasjonsrens AS vil henge opp egne lapper med informasjon om når de kommer for å utføre ventilasjonsrens hos dere.
 

BB-info på nettsiden
BB-info er tilgjengelig på hjemmesiden til borettslaget, www.bergkrystallen.no. Dere  kan også melde dere på automatisk epost mottak, da får dere BB-info så snart det er lagt ut på nett, vanligvis til samme tid som dere får i postkassen.
 

Vil du ha det annerledes?
Vi setter stor pris på alle tilbakemeldingene vi får. Bergkrystallen borettslag er et stort borettslag og alle forslag og kommentarer bidrar til at vi kan få det bedre. Fortsett å sende oss e-post, ringe eller legge brev i postkassen til styret. Med mindre du ønsker å være anonym, er det ønskelig med kontaktinfo på henvendelsen, slik at vi kan kontakte deg for eventuelle oppfølgingsspørsmål.
 

Med hilsen

Styret i Bergkrystallen borettslag