Endret: 14 jun 2017     Opprettet: 17 okt 2016

BB-info oktober 2016

Kontroll av motorvarmere
Vi har fått melding om defekte motorvarmere, og vi har bestilt elektriker for å gå i gjennom og reparere de som har feil. Det er viktig at de som har p-plassen gir beskjed  til styret ved feil og mangler. Motorvarmerne ved KIWI er remontert og klare til bruk.

Legging av reservefiber for internett og tv
Det vil i løpet av Oktober - November bli arbeider i Feltspatveien 56 - 64 pga. vår internettleerandør ønsker å legge en reservekabel for internett og tv signalet i tilfelle hovedkabelen blir skadet. Det vil bli gravearbeider i stikkveien som går melleom Feltspatveien og Steinspranget, samt på plenen inn til tverrveggen på bygningen i Feltspatveien 58. Deretter vil kabelen bli lagt i rør montert på veggen langsmed hele bygningen og gå ned i jorden igjen ved Feltspatveien 64, og bli gravd ut igjennom gjerndet mot Rema. Alle arbeider vil bli befart og grøntområdene vil bli  tilbaksstilt til slik det var før gravingen. I og med at det graves såpas seint på året vil vi ikke se hvordan tilbakestillingen av grøntområdene blir før nærmere våren(tidlig sommer. Dersom tilbakestillingen ikke er tilfredsstillende kommer vi til å utføre resterende utbedringer da.

Grøntplanen
Entrepenøren er i gang med arbeidet med lekeplasser og grillplasser på midtfeltet og på feltet mot T-banen. Under arbeidet har entrepenøren og OBOS prosjekt sett at noen trær har vært syke og at noen trær vil være til fare for de som skal bruke de kommende leke- og grillplassene. Disse trærne har derfor blitt felt. Vi har fått noen reaksjoner på dette. Vi i styret ønsker å beholde bomiljøet så grønt som mulig. Det vil bli plantet flere nye trær og rundt de nye leke- og grillplassene vil det bli plantet hekker og planter.

Nye hjemmesider
Borettslagets internettsider vil bli oppdatert den 17. oktober, fordi OBOS oppdaterer sin hjemmesideløsning.  Det vil si: slik siden ser ut i dag vil bli forandret og du vil kanskje ikke finne den informasjonen du er vant til å på på de samme stedene. Vi vil benytte anledningen til å rydde på internettsiden og sikre at den fungerer best mulig. Mens vi jobber vil alt gammelt innhold vil ligge tilgjengelig i arkivmapper på den nye siden. Hvis det er informasjon eller innhold som du mener at bør ligge på internettsiden, er det fint om du gir oss beskjed slik vi kan ta dette med oss i planleggingen av den nye siden.

Søppel- og papirbrønnene
Etter vi har flyttet litt om på søppelnedkastene ser dette ut til å fungere bedre, og det er ikke rapportert inn overfylte og tette søppelnedkast siden august.

Vi har derimot noen problemer med papirnedkastetene, spesielt ved ved Feltspatveien 56, og det er påvist brukerfeil. Pappen som blir kastet er som regel for stor, slik at den sperrer og tetter nedkastet. Vi ber derfor om at alle river opp pappen til mindre biter, da vi unngår fortetning og utgifter tilknyttet dette.

Fjerning av ulovlig plaserte gjenstander loft og kjeller
Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre noe i fellesarealene på loftet, under trappen eller i trappeoppgangene. Trappeoppgangene er rømningsveier og må holdes helt frie for gjenstander som kan vanskeliggjøre evakuering, eller ta fyr og spre giftig røyk. Dette gjelder også barnevogner. Disse må plasseres inne i kjelleren. I fellesarealene i kjelleren er det kun tillatt å oppbevare sykler, barnevogner, ski og akebrett/kjelker. Merk at det ikke må plasseres noe foran sotlukene på loft og i kjellere. Det skal være en avstand på minst 30 cm til brennbart materiale. Dette av hensyn til varmeutvikling ved en eventuell sotbrann.

Vi minner om at alt som er ulovlig plassert i fellesarealene når som helst kan bli fjernet uten varsel.

Resirkulering
REN (renholdsverket) bemerker at borettslaget er for dårlig til å sortere søppel, spesielt matavfall. Styret oppfordrer alle til å sortere!

Kontaktinfo til styret
Telefon: 911 711 32
E-post: styret@bergkrystallen.no / eventuelt brev i styrets postkasse i Feltspatveien 34.

Hjelp oss å bli bedre
Vi setter stor pris på alle forslag og kommentarer vi får inn til oss. Dette er et stort borettslag og vi er helt avhengig av at man melder i fra dersom man ser noe som ikke er som det skal være. Send oss en epost, ring eller legg et brev i postkassen til styret. Med mindre du ønsker å være anonym, så er det ønskelig med kontaktinfo på henvendelsen, slik at vi kan kontakte avsender for eventuelle oppfølgingsspørsmål.

Med vennlig hilsen
Styret Bergkrystallen Borettslag