Endret: 13 okt 2018     Opprettet: 27 okt 2017

BB-Info oktober 2017

Her finner du BB-info for oktober

Fremdrift i arbeidet med rehabilitering av fasader
Under arbeidet med de første balkongene avdekket Prosjektmester AS rust under fugene mellom stål og plater. Styret har derfor bestemt at Prosjektmester AS skal fjerne både fugene og de hvite platene på balkongene slik at vi får fjernet mest mulig rust og får best mulig resultat av rehabiliteringen. Utfordringen med rust under fugene har gjort at arbeidet med de første to blokkene har tatt lenger tid enn planlagt og fasaderehabiliteringen er derfor forsinket.  

Beboerne i de første blokkene har hatt stillas og arbeid rundt seg lenge, og dette beklager styret. Vi ber samtidig om forståelse for at det i startfasen av rehabiliteringsprosjekter vil dukke opp uforutsette utfordringer.

Vi må bytte ut noen teglstein på gavlveggene i Bergkrystallen 1, 11 og 13. Det er utfordrende å finne teglstein med riktig farge, men entreprenøren håper å finne en løsning snart. Stillasene på gavlveggene i Bergkrystallen 1, 11 og 13 vil stå frem til teglsteinene er byttet.

Så langt er det ikke avdekket råteskader på takene. De pussisolerte fasadene er jevnt over i god stand, unntatt sørveggen på Bergkrystallen 16, der hele veggen må skiftes. Rehabiliteringen av Bergkrystallen 16 vil derfor bli gjort tidligere enn planlagt.

Vedlagt finner dere en oppdatert fremdriftsplan. Fremdriftsplanen er bare en indikasjon på fremdriften. Det er nødvendig med en viss fleksibilitet i fremdriftsplanen for at prosjektet skal fullføres best- og raskest mulig. Fremdriften vil være avhengig av både

 • været

 • hvor mye rust det er på balkongene

 • behov (som eksempel i Bergkrystallen 16)

 • kapasitet hos Prosjektmester AS   

Endringer vil bli varslet særskilt i de oppgangene det gjelder.

Prosjektmester AS skal i utgangspunktet avslutte arbeidet klokken 17. Styret kan gi Prosjektmester AS lov til å arbeide her etter klokken 17 og i helger. Hvis styret gir slik tillatelse vil Prosjektmester AS sette gi beskjed ved oppslag i de berørte oppgangene.

De hvite platene på balkongen må som nevnt tas av for å fjerne rust under fugene mellom stål og plater. Av sikkerhetsmessige grunner må balkongdøren blokkeres under arbeidet og det vil ikke være mulig å gå ut på balkongene  arbeidene pågår.

Revidert fremdriftsplan ser slik ut per 15.10.17:


Skjermbilde 2017-10-25 kl. 21.33.16.png

 

Skjermbilde 2017-10-27 kl. 10.30.56.png

 

 

 

Felling av trær og busker
For at Prosjektmester AS skal kunne sette opp stillas og rehabilitere alt stål har styret bestemt at beplantning som er inntil verandaer og plattinger må kuttes ned. Styret har også bestemt at vi skal fjerne planter som vokser på bygningene våre, fordi plantene skader veggene.


Fremdrift i arbeidet med rehabilitering av piper
Rehabiliteringen av piper har god fremdrift. Selv om blokkene på utsiden fremstår som like, er det forbausende stor variasjon i blokkenes konstruksjon. For piperehabiliteringen medfører dette at noen pipeløp går raskere enn andre, uten at det er mulig å forutse dette på forhånd. Dette gjør at det er vanskelig å varsle eksakt når arbeidet i den enkelte oppgang og leilighet starter. Vi ber om forståelse for dette. Piperehabiliteringen er planlagt ferdig til jul. Så langt er vi i rute mot dette målet.

Hva gjør jeg når fasaderehabiliteringen kommer til meg?
Det vil komme oppslag fra Prosjektmester AS når deres oppgang blir berørt av prosjektet. I informasjonen vil det både stå når prosjektet starter opp og hva man må gjøre når prosjektet ankommer.

Det man må gjøre er å

 • rydde balkongen, dvs. fjerne alle alle eiendeler fra balkongen

 • holde vinduer, dører og lufteventiler lukket under deler av arbeidet

Når balkongen ryddes må alle personlige eiendeler fjernes. Prosjektmester AS må ha tilgang til alt stål, så hvis man har gulv som dekker deler av stålet må man fjerne nok gulv til at Prosjektmester AS har tilgang til stålet. Prosjektmester AS vil dekke til resten av gulvet. Prosjektmester AS vil også dekke til markiser over balkonger og vinduer.

Hvis man ikke rydder balkongen vil Prosjektmester AS rydde balkongen og fakturere beboer direkte  for dette.  

Hva gjør jeg når piperehabiliteringen kommer til meg?

Det vil gis informasjon ved oppslag fra Pewi AS når piperehabiliteringen kommer til deres oppgang. I denne forbindelse må beboer:

 • gi Pewi AS tilgang til leiligheten

 • dekke til det man ønsker dekket til

 • sparkle og male rundt røykrøret når Pewi AS er ferdige

Pewi AS  må ha tilgang til leiligheten, og beboer må enten være hjemme eller gi nøkkelen til Pewi AS. Hvis man ikke gir Pewi AS tilgang til leiligheten vil ildstedet ikke bli koblet til den nye pipa. Hvis man ønsker å koble ildsted i ettertid vil dette koste 7500 kroner. Denne kostnaden vil faktureres beboer direkte. I noen tilfeller er det hindringer i pipeløpet som gjør at det ikke er mulig å legge det nye pipeløpet uten å komme inn i alle leilighetene. Hvis Pewi AS ikke får tilgang til alle leilighetene vil de hoppe over dette pipeløpet og rehabilitere pipen til slutt i prosjektet.

Vi har så langt ikke fått tilbakemeldinger om utfordringer med støv, men vi oppfordrer til å dekke til etter eget behov og ønske. Når Pewi AS er ferdige vil det være klart for å sparkle og male rundt røykrøret. Dette bekoster og utfører beboer selv.

Pipene kan først tas lovlig i bruk når de er godkjent av kommunen. Slik godkjenning forutsetter at pipene er ferdig rehabilitert, dvs når øverste del av pipen fra loft og over tak er ferdig rehabilitert. Dette vil bli gjort når man er ferdig med alt arbeid som krever tilgang til leilighetene i borettslaget. Piperehabiliteringen god fremdrift, så vi regner med at det vil være klart for fyring til jul.


Utskifting av ventiler
De opprinnelige ventilene i stål vil i den grad det er mulig bli skiftet samtidig med piperehabiliteringen. Hvis du har slike ventiler må du sørge for at disse er tilgjengelige, for eksempel med å fjerne løse skap og lignende. Ventiler som er dekket av kjøkkeninnredning vil ikke bli skiftet.

Hvordan kan jeg kontakte entrepenøren?
Man kan kontakte Prosjektmester AS slik:

Prosjektleder: Rober Grøndahl: Rober@prosjektmester.no  Mobilnr: 908 38 889
Byggeplassleder: Steinar Lystad:    Steinar@prosjektmester.no Mobilnr: 406 76 657

Bruk fortrinnsvis mail. Husk å kopiere inn styret (styret@bergkrystallen.no) ved all kommunikasjon tilknyttet prosjektet.
Husk å bekrefte alle avtaler med Prosjektmester AS skriftlig. I etterkant vil det være umulig å verifisere avtaler gjort muntlig, og det er heller ikke sikkert at den du gjør avtale med er kvalifisert eller berettiget til å inngå avtaler på vegne av Prosjektmester AS eller Styret.
 

Vinduer og balkongdører
Etter at stillasene ble satt opp har vi fått mulighet til å vurdere tilstanden på vinduer og balkongdører grundigere. Tilstanden er mye dårligere enn tidligere antatt. Fugene i glasset er slitt og det er også en del råte. Styret har derfor bestemt at vi ikke skal male vinduer og balkongdører nå. Styret vil legge frem forslag om utskifting av vinduer og balkongdører for Generalforsamlingen på nyåret.


Rens av ventilasjonskanaler
Styret har engasjert Ventilasjonsrens AS til å rengjøre ventilasjonskanalene. Ventilasjonsrens AS må inn i alle leilighetene for å få rengjort kanalene. De vil samtidig kontrollere at ventilasjonen fungerer som den skal. Det er viktig at Ventilasjonsrens AS får tilgang til alle leilighetene.

Arbeidene starter i uke 45 og vil pågå ut januar neste år. Ventilasjonsrens AS vil henge opp egne lapper med informasjon om når de kommer for å utføre ventilasjonsrens hos dere.

Ny styreleder
Borettslaget holdt ekstraordinær generalforsamling i Lambertseter kirke den 13. september. Arild Rebbeng ble valgt til ny styreleder i borettslaget.

Air BnB
Styret har fått informasjon om at enkelte leier ut leilighetene sine via AirBnB. Det er forskjellige regler som gjelder avhengig av om dere bor i leiligheten selv eller ikke.

 • Hvis dere bor i leiligheten selv kan dere leie ut rom til AirBnB, men leietakerne må følge husordensreglene og ikke være til sjenanse for andre beboere.

 • Hvis dere vil leie ut leiligheten deres mens dere ikke bor i leiligheten, må dere søke til styret om lov til å leie ut leiligheten før dere leier den ut. Styret vil som hovedregel ikke godkjenne søknader om utleie for AirBnB.
   

Grøntanlegget
Det har vært en lengre pause i sommer på grunn av  ferie og påvente av maskineri for å håndtere deler av arbeidet. Nå er muren ved vaskeriet ferdig og Vidar Østre AS vil ferdigstille områdene rundt trappen ved vaskeriet.  


Det er fortsatt en del arbeid som gjenstår, blant annet beplantning, arbeid med inngangspartier og belysning. Styret vil komme tilbake med nærmere informasjon om fremdrift osv. når en oppdatert fremdriftsplan er klar.
 

BB-info på nettsiden
BB-info er tilgjengelig på hjemmesiden til borettslaget, www.bergkrystallen.no. Dere  kan også melde dere på automatisk epost mottak, da får dere BB-info så snart det er lagt ut på nett, vanligvis til samme tid som dere får i postkassen.
 

Vil du ha det annerledes?
Vi setter stor pris på alle tilbakemeldingene vi får. Bergkrystallen borettslag er et stort borettslag og alle forslag og kommentarer bidrar til at vi kan få det bedre. Fortsett å sende oss e-post, ringe eller legge brev i postkassen til styret. Med mindre du ønsker å være anonym, er det ønskelig med kontaktinfo på henvendelsen, slik at vi kan kontakte deg for eventuelle oppfølgingsspørsmål.

Med hilsen


Styret i Bergkrystallen borettslag