Endret: 11 feb 2019     Opprettet: 28 sep 2018

BB-info september 2018

BB- Info September - 2018 Informasjon til våre beboere

Utomhusprosjektet

Det går mot sesongavslutning i grøntprosjektet og det vil kun være lettere arbeid som utføres før vinteren. På grunn av stillasarbeidene har arbeidene med grøntområdene hovedsakelig pågått på midtfeltet. Arbeidene vil fortsette i 2019 så snart været tillater dette. Det har vært mange som har benyttet seg av leke og grillplassene og det er svært gledelig å se. Vi ønsker at så mange som mulig skal ha glede av dette.

Tak og fasadeprosjektet:

Prosjektet vil pågår utover i november. Det er konstatert betongskader på gavelvegg og flere piper er i dårligere stand  enn først antatt. Enkelte steder må alle pipene mures om. Noen steder er det frostsprengt stål, trolig som en konsekvens av innglassing og vannansamlinger. Der det blir forsinkelser vil entreprenøren varsle med oppslag i oppgangen. Henvendelser om prosjektet/reklamasjoner, sendes til steinar@prosjektmester.no med kopi til styret@bergkrystallen.no

Ordensregler

Styret mottar av og til klager på husbråk. Minner igjen om at den enkelte må ta hensyn til sine naboer. La oss alle bidra til et positivt og godt miljø her.

Vannmålere

Takk for velviljen med programmering av vannmålere som foregår i uke 39. Styret vil motta en rapport fra montøren med oversikt over leiligheter som de av ulike årsaker ikke har fått tilgang til. Det vil bli foretatt en oppsamlingsrunde i løpet av oktober.  De det gjelder vil bli varslet. Vi henstiller til alle om å bidra slik at alle vannmålere er programmert og systemet endelig kan settes i drift.

Hilsen

Styret  i Bergkrystallen borettslag