Endret: 18 aug 2019     Opprettet: 2 nov 2011

Kan jeg montere trapp fra balkongen eller kjøkkenet og bygge platting?

Her finner du informasjon om søknadsprosessen og tekniske krav til utførelsen

Bor du i første etasje kan du søke om å lage trapp og platting. Du må søke styret og du kan ikke begynne arbeidet før ud har fått godkjenning fra styret! 

Plattinger godkjennes kan godkjennes hvis plattingen 

 • går maksimalt 2.5 meter ut fra veggen, og ikke lenger enn balkongene
 • er under 4 meter bred 
 • bygges under egne vindu 
 • det sjaktes ut en dybde å 20 cm. I denne legges duk og bæremasse (knust stein) som komprimeres. Massen som tas ut skal fraktes bort på forsvarlig måte. Det er ikke tillatt å legge masser  på borettslagets eiendom eller i friarealene (skogen). 
 • flukter med plenen

Det må søkes særskilt om hekk. Denne skal eventuelt plantes innenfor maksimalarealet og holdes under 1 meters høyde. 

Hvis du skal sette inn balkongdør for vindu, må du søke styret om dette og du må vente til du har fått godkjenning fra styret før du begynner arbeidet. I søknaden må du bekrefte at du vil følge beskrivelsen ("funksjonskrav") under, og du må i etterkant dokumentere at innsettingen av balkongdøren følger funksjonskravene under. 

BESKRIVELSE FOR INNSETTING AV BALKONGDØR FOR VINDU 

Denne beskrivelsen er ment for andelseier i 1. etasje som ønsker å skifte ut eksisterende vindu med balkongdør med sidevindu, samt trapp ned til terreng eller terrasse. Andelseier må sørge for at øvrige krav er oppfylt før tiltaket iverksettes (melding til styret, undersøkelse om søknadsplikt, bruk av firma med ansvarsrett). Viser for øvrig til informasjon på borettslagets hjemmeside. 

Beskrivelse
Utførelse bør tilfredsstille grunnleggende, tekniske og brukstekniske krav – med tanke på levetid, fremtidig vedlikehold m.v. Ifølge Vedlikeholdsnøkkelen datert 08.07.2016 er yttervegger bygget opp av siporex, isolert bindingsverk og 1-steins teglmur, med 100 mm etterisolering. 

Funksjonskrav: 

 • Vindu skal erstattes med balkongdør og sidevindu med fastfelt. Det skal være glass i sidevindu 
 • Total bredde på balkongdør og sidevindu skal tilsvare bredde på eksisterende vindu 
 • Balkongdør og sidevindu skal være i utførelse aluminium utside, fargekode som eksisterende vindu. Det samme gjelder håndtak. Aluminiumsbeslag på dørspeil utføres med vertikale profiler 
 • Balkongdører leveres med sylinderlås 
 • Brystningshøyde på balkongdør skal flukte underkant, sidevindu og underkant, eksisterende vindu. 
 • Beslag rundt dør og vindu skal ha tilsvarende farge som dør og vindu. 
 • Det skal utføres nødvendig beslag i underkant av, og rundt, balkongdør og sidevindu. Det må fuges mot tegl før beslagmontering 
 • Vindu og balkongdører skal leveres komplett montert med alt av festemidler, bakstopp, fugemasse, mineralull, vridere, låskasser, listverk, låsknapp, bunnfylling m.m. Fugemassen skal være lydfuge og legges på utside og innside. 
 • Innsetting av balkongdør og vindu skal utføres slik at det ikke kan komme vann inn i konstruksjonene, spesielt med tanke på at det ikke skal fylle seg opp med snø mellom øverste trappetrinn og underkant, dør. Anbefaler at øverste trappetrinn legges 3-4 cm under UK dør. 
 • Trapp følger bredde på opprinnelig vindu. Det skal monteres håndløper på begge sider av trapp. Trapp må festes til vegg på en forsvarlig måte. 
 • Ved skjæring av åpning for dør: Utføres på en måte slik at det ikke kommer minst mulig støv inn i leiligheter 
 • Innvendig listverk bør dimensjoneres slik at det dekkes åpne sår 
 • Hvis det er nødvendig med elektriske arbeider skal dette uføres av elektriker.