Endret: 2 des 2019     Opprettet: 2 okt 2011

- Jeg har problemer med vinduene mine/balkongdøren min. hva gjør jeg?

Kontakt vaktmester vaktmester@bergkrystallen.no .

Om nødvendig vil vaktmester kontakte håndverker for befaring.

Vinduene og balkongdøra er i utgangspunktet borettslagets ansvar. Dersom problemene skyldes normal slitasje eller skader som ikke kan lastes nåværende eller tidligere beboere, foretas reparasjon eller utskifting på borettslagets regning. Dersom problemene skyldes nåværende eller tidligere beboeres bruk av vinduene/døren eller leiligheten generelt, utover normal slitasje, må imidlertid nåværende beboer selv koste utskifting eller reparasjon. Beboer må også selv koste reparasjon/utskifting dersom problemene/skaden skyldes bygningsmessige endringer foretatt av nåværende eller tidligere beboere.