Endret: 11 feb 2019     Opprettet: 23 feb 2018

Bergkrystallen torg - Saksnr. 201109678

Styrets uttalelse vedrørende planene på Bergkrystallen Torg

Styret har den 23.02.2018 oversendt PBE uttalelse i denne saken vedrørende detaljregulering for boliger og barnehage - Torg og møteplass - ved Bergkrystallen T-banestasjon.

For mer informasjon om innholdet vises det til nedenstående link:

Brev til PBE