Endret: 24 jun 2017     Opprettet: 2 okt 2011

Parkering

Parkeringsplasser

Borettslaget har ca 100 parkeringsplasser som leies ut til beboerne. Ønsker du å leie parkeringsplass kontakter du Obos Lambertseter for å sette deg på venteliste. Antallet tilgjengelige plasser er alt for lite til å dekke etterpsørselen, og du må derfor dessverre regne med å måtte vente 4-5 år før du får plass.

Plasser med motorvarmer koster 175 kroner pr måned, og plasser uten motorvarmer 75 kroner pr måned.

Det er ikke tillatt å fremleie eller låne ut parkeringsplasser.

En plass kan ikke stå ubrukt i mer enn maksimalt 6 mnd. Plassen må da "leveres tilbake".

Hver leilighet kan ikke disponere mer enn 1 parkeringsplass.

Obos lambertseter kontakter du på telefon 23 16 51 00.

Feilparkering

Det er ikke tillatt å parkere på borettslagets område utenfor oppmerkede plasser. Ulovlig parkerte biler taues bort uten varsel og for eiers regning. Feilparkerte biler på kommunal grunn (i gata) innrapporteres til Bymiljøetaten (tidligere trafikketaten).

Dersom bilen din stod ulovlig parkert på borettslagets område og er er tauet bort ringer du 915 43 000

Dersom bilen din stod ulovlig parkert i gata må du kontakte bymiljøetaten