29 mar 2020

Vårrengjøring

Vårrengjøringen i 2020 av kommunal gate og fortau:

  • Feltspatveien 02.04.2020 07:00 – 19:00

  • Bergkrystallen 03.04.2020 07:00 – 19:00

  • Glimmerveien 14.04.2020 07:00 – 19:00

Dette kan bli endret hvis noen blir syke og melder forfall.

Fullstendig oversikt finnes på Oslo kommunes hjemmeside. Den oversikten blir fortløpende korrigert hver time.

Følg med på skiltingen, minst hver 24. time!

Unngå gebyr og borttauing!

Parkèr der det ikke er forbudsskilt!