Endret: 24 nov 2018     Opprettet: 13 okt 2018

Programmering av vannmålere

Programmering av vannmålere skjer 16 - 18 oktober.

Programmering av vannmålere, skjer 16 - 18 oktober. 

Det gjensto/gjenstår arbeider i noen boliger, boligene det gjelder har blitt varslet med skjema på døren. 

Oversikt over boliger som gjensto. Skjema som ble hengt opp på dører.