Fremdriftsplaner pipe/tak/fasade/balkong

Her vil vi legge ut oppdaterte fremdriftsplaner for prosjektet.

18.12.2017

Sist kjente fremdriftsplaner utarbeidet av Prosjektmester AS følger nedenfor. Merk at dette kun er en indikasjon på fremdrift. Det vil kunne oppstå lokale endringer frem mot nye reviderte fremdriftsplaner. Dette vil i såfall varsles lokalt.

 

Oppganger med blikktak (Trykk her)

 

Oppganger med teglstein (Trykk her)

 

Pipearbeid alle oppganger (Trykk her)

 

For mer informasjon om prosjektet henvises det til sist produserte BB-INFO