Grøntplanen info

Her kan du lese om framdriften i grøntprosjektet.

08.07.17
Leke- og grillplassene er nesten ferdige og dere kan ta lekeplassene, sittegruppene og fellesgrillene i bruk. Vi håper at så mange som mulig har glede av leke- og grillplassene og bruker de så mye som mulig. Husk å rydde opp etter dere. Det gjelder både mat, søppel og leker. Hvis dere vil bruke engangsgriller kan de plasseres på granittblokkene ved siden av sittegruppene. Brukte engangsgriller skal plasseres i beholderne for engangsgriller. Vi ber om at dere  tar hensyn til naboene når dere bruker leke- og grillplassene.

Leke- og grillplassene, vendehammeren ved vaskeriet, feltet med balanseline på midtfeltet og trappen ved Kiwi vil bli ferdigstilt innen 15. juli.

Muren ved Bergkrystallen 20 vil bli ferdigstilt noe senere enn de øvrige arbeidene. Dette fordi entrepenøren venter på spesialverktøy for saging og pigging før arbeidet kan komme i gang igjen. Det er mulig at arbeidet i området ved muren fortsetter i juli, men vi avventer beskjed om videre fremdrift. Det vil bli noe støy og støv i perioden entrepenøren arbeider med området ved muren. Vi ber om at beboere i nærheten holder vinduene lukket mens arbeidet pågår.

 

01.07.17
Som tidligere fortalt har vi hatt noen utfordringer tilknyttet fremdriften i Grøntprosjektet. Vi hadde nylig møte med Entrepenør og OBOS prosjket hvor vi avtalte ferdigstillelse av påbegynte arbeider. Dvs at arbeider på lekeplass ved BK 27 området, næringsbygg, midfelt og trappa ned fra midtfelt til Feltspatveien ferdigstilles før 15.07.17.

Vi ser at en del beboere allerede har begynt å bruke områdene. Dette synes vi er veldig hyggelig. Kom gjerne med tilbakemeldinger hvis dere synes noe mangler, eller noe bør rettes på.
 

18.05.17
Fremdriften i arbeidet med utearealene er dessverre noe forsinket. Dette skyldes alvorlig sykdom hos entreprenøren, og opphold i vinter. Arbeidet med å erstatte muren ved vaskeriet har stoppet opp pga en kabel som må legges om.  Hafslund er varslet, men vi har dessverre etter gjentatte purringer enda ikke fått en endelig avklaring fra dem. Styrets og entreprenørens målsetningen er likevel å ferdigstille alle påbegynte arbeider før sommerferien. Vi kommer tilbake med mer info i neste BB-info.