Endret: 14 jun 2017     Opprettet: 24 jan 2017

BB-info januar 2017

Her kan du lese BB-info for januar 2017.

Arbeid på grøntområdet
Murkanten ved siden næringsbygget i Bergkrystallen 20 er dårlig og er et sted i ferd med å ramle ned. Denne blir nå i vinter tatt ned og bygget opp igjen. Det vil bli laget en nisje i muren for plassering av avfallshus for næringsavfall. Ved å flytte disse ned fra midtfeltet unngår vi trafikk med tunge søppelbiler på midtfeltet. Samtidig blir trappen og gangveien opp til midtfeltet rehabilitert.

Fyringsforbudet
I kommunikasjon med Obos Prosjekt har vi konstatert at det ikke vil være mulig å gjennomføre rehabilitering av pipene før årets fyringssesong er over. Det vil gå en del tid til prosjektering, anbud og kontraktering, samt at det vil ta noe tid før valgt entreprenør vil være klar til å starte arbeidet. Vi ser også på muligheten for å gjennomføre annet vedlikehold samtidig når stillas likevel må settes opp i forbindelse med piperehabiliteringen. Målsetningen er imidlertid at alt skal være klart til neste vinter.

Forsøpling
Det er en del søppel som ligger rundt innganger (bl.a snusposer og sigarettstumper). I løpet av et år blir det utrolig mye. Dessverre er det også noen hundeeiere som ikke plukker opp hundens etterlatenskaper. Vi ber om at alle tar ansvar og sørger for at alt søppel havner i søppelkasser og ikke på bakken.

Det er også observert at hunde-eiere slipper hundene fri. Vi minner om at det er båndtvang i borettslaget.

Trefelling
Bymiljøetaten har vært på befaring i skogen bak Feltspatveien 42-50. De fant noen trær som er så dårlige at de utgjør en fare for liv og helse. Etaten vil sørge for at disse blir felt.

Motorvarmere
Det er en del motorvarmerkabler som henger løst på p-plassene. Disse er strømførende og kan være svært farlig hvis f.eks barn begynner å fikle med dem. Alle som har motorvarmere må sørge for at kabelen pakkes inn etter bruk.

Parkering i gatene
Vi ønsker igjen å minne om at beboere med bil må være oppmerksomme på parkeringsreglene i området. Området foran garasjene i Feltspatveien 35 har nedsenket kantstein. Dette betyr at det her er parkering forbudt. Dere som bryter parkeringsforbudet sperrer for tømming av søppel- og papirbrønnen der og hindrer utkjøring fra garasjene. Mange parkerer også for nærme innkjørsel til stikkvegen langs blokkene i Feltspatveien 46-64. Dette gjør det vanskelig for biler og komme seg inn og ut, samt at det kan forhindre utrykningskjøretøyer som trenger å komme seg frem til husene. Vi minner om at parkering på plenene ikke er tillatt.


Vi observerer også at det er en del biler som kjører for fort, spesielt mellom Narvesen og ned Feltspatveien. Vi utarbeider i disse dager en anmodning til Oslo Kommune om fartsbegrensende tiltak på denne strekningen.


Kontaktinfo til styret
Telefon: 911 711 32
E-post: styret@bergkrystallen.no / eventuelt brev i styrets postkasse i Feltspatveien 34.

Hjelp oss å bli bedre
Vi har den siste tiden fått mange tilbakemeldinger fra beboere. Dette setter vi stor pris på. Alle forslag og kommentarer vi får inn til oss bidrar til et bedre borettslag. Dette er et stort borettslag og vi er helt avhengig av at man melder i fra dersom man ser noe som ikke er som det skal være. Send oss en e-post, ring eller legg et brev i postkassen til styret. Med mindre du ønsker å være anonym, så er det ønskelig med kontaktinfo på henvendelsen, slik at vi kan kontakte avsender for eventuelle oppfølgingsspørsmål.

Med vennlig hilsen
Styret Bergkrystallen Borettslag