Endret: 7 jun 2019     Opprettet: 25 apr 2019

Loft- og kjellerrydding

Det blir ryddig av loft og kjeller i mai

Det blir ryddig av loft og kjeller i mai, følgende datoer:
22.5: Bergkrystallen. 
23.5: Feltspatveien