Endret: 10 feb 2017     Opprettet: 2 okt 2011

- Hvor kan jeg levere ”farlig avfall” og annet avfall?

På Shell-stasjonen på Lambertseter, i Cecilie Torensens vei, er det en miljøstasjon, hvor du kan levere det meste. Ta kontakt med betjeningen, så får du nøkkel til miljøcontaineren. For øvrig har Oslo kommune en egen bil som kommer en gang i året til vårt borettslag. Informasjon om tidspunkt kunngjøres i dagspressen og på kommunens hjemmesider. For øvrig er Grønmo et godt alternativ.

Se egen hjemmeside:

www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no

Det er ikke anledning til å lagre avfall i fellesarealer i kjeller og loft. Kostnadene til fjerning vil bli belastet ansvarlig andelseier.