Endret: 10 feb 2017     Opprettet: 2 okt 2011

- Kan jeg flytte/fjerne vegger i min egen leilighet?

Dersom veggen er bærevegg eller bryter branncelle (leiligehtens fire vegger, tak og gulv) er endringer et søknadspliktig tiltak med ansvarsrett iht plan- og bygningsloven § 20-1.Du må derfor sende en formell søknad til borettslagets styre vedlagt en beskrivelse av tiltaket m/vedlagt tegning.

Etter borettslagets styregodkjenning må det sendes en søknad til Plan- og bygningsetaten fra en, eller et firma som er godkjent som ansvarlig søker. En arkitekt eller et rådgivende ingeniørfirma innen byggeteknikk bør engasjeres til søkeprosessen, da det kreves statiske beregninger og gjeldende dimensjoneringsregler må følges.

Du kan lese mer på hjemmesiden til kommunen :

www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no

Saken kan trolig behandles som ”Byggesak over disk” som gir en rask behandlingstid. Arkitekt eller rådgivende ingeniørfirma kjenner til denne saksbehandlingen i Oslo kommune.