Endret: 9 mai 2017     Opprettet: 2 nov 2011

Kan jeg montere trapp fra balkongen eller kjøkkenet og bygge platting?

Bor du i første etasje kan du søke om å lage trapp og platting.

Plattinger godkjennes under førlgende forutsetninger:

-Plattingen går maksimalt 2.5 meter ut fra veggen, og ikke lenger enn balkongene

-Maksimal bredde 4 meter

-Plattingen bygges under egne vindu

-Det sjaktes ut en dybde å 20 cm. I denne legges duk og bæremasse (knust stein) som komprimeres. Massen som tas ut skal fraktes bort på forsvarlig måte. Det er ikke tillatt å legge masser  på borettslagets eiendom eller i friarealene (skogen). 

-Plattingen flukter med plenen

-Det må søkes særskilt om hekk. denne skal eventuell plantes innenfor maksimalarealet. maksimal høyde 1 meter

Du må søke styret i god tid FØR du starter arbeidet!