Endret: 10 feb 2017     Opprettet: 2 okt 2011

- Feil på callinganlegg / ringeklokke. Hva gjør jeg?

Dersom døren ikke åpnes automatisk kan du sjekke om bryterne på åpningsmekanismen over døra står på I . Hvis døra fortsatt ikke går opp automatisk, send mail til: stig.inge.storvold@no.issworld.com.

Husk at døra kan være låst opp selv om døra ikke går opp automatisk. Bruk brikken/knappen og dra/dytt døren opp. Dersom døren ikke låses opp når du bruker brikken/knappen, ring vaktmester på dagtid mellom 07:00 - 15:30, mobilnr. 911 711 33. På kveld/natt og helger ring styreleder på 911 711 32 ( Kun dersom du først har sjekket at døren ikke er låst opp ved å dra/dytte i døren! )