Endret: 9 mai 2017     Opprettet: 9 mai 2012

Dørpumper og -låser

I denne artikkelen finner du informasjon om dørpumper og låser og informasjon om hva du skal gjøre om låsen eller dørpumpa ikke fungerer.

På dørpumpa (boksen over døra som åpner døra automatisk) er det tre brytere. Bryteren på venstre side er av/på-bryter. På høyre side er det to brytere. Den til venstre har ingen funksjon, mens bryteren til høyre brukes for å holde døra i åpen posisjon. Mens man før brukte matter og kasser for å holde døra oppe, gjør man nå følgende: Åpne døra på vanlig måte. Mens døra er oppe, sett høyre bryter på II. Døra blir stående åpen til du lukker døra ved å sette bryteren tilbake på I.

Dersom døra ikke går opp automatisk når du bruker brikken eller åpnerknappen, er det med all sannsynlighet dørpumpa som ikke virker: Døra blir låst opp med brikken/knappen, men du må dra/skyve døra opp manuelt. Sjekk deretter at alle tre knapper på begge sider av dørpumpa står på I. Dersom dørpumpa fortsatt ikke fungerer, kan du prøve å skru den av med bryteren på venstre side. Vent et par sekunder før du skrur den på igjen. Virker den fortsatt ikke kontakter du vaktmester.

Som ekstra trygghet til beboerne har borettslaget inngått en avtale med Sikkerhetsgruppen om utrykning med vekter med nøkkel dersom nøkkelbrikken ikke fungerer, f.eks ved strømbrudd. Før du tilkaller vekter, må du sjekke at det faktisk er låsen/brikken som ikke virker. Dette gjør du ved å bruke brikken og forsøke å dra døra opp manuelt. For at vekteren skal vite at du faktisk bor i oppgangen, må du fremvise en nøkkelbrikke. Dersom du har glemt eller mistet brikken, vil ikke vekteren slippe deg inn! Vekteren vil også påse at du kan låse deg inn i en leilighet. Nummeret til Sikkerhetsgruppen er: 23 03 07 70. Gjennomsnittlig responstid er 5 minutter.

Hvordan får jeg inngangsdøren til å stå i åpen posisjon?
Dersom du har behov for at døren skal stå i åpen posisjon trykker du på åpneknappen. Mens døra står oppe setter du høyre knapp på høyre side av åpningsmekanismen over døra i posisjon II. Husk å sette knappen tilbake i posisjon I !

Inngangsdøren går ikke opp. Hva gjør jeg?
Dersom du står inne og skal ut: kikk opp over døra: Der ser du en mekanismen som åpner døra. på høyre side av denne er det to knapper. knappen til høyre skal stå i posisjon I. Dersom du står ute og skal inn: Dra opp døra manuelt og sjekk at høyre knapp på åpningsmekanismen over døra står i posisjon I