Endret: 10 feb 2017     Opprettet: 2 okt 2011

Innbrudd

Jeg har hatt innbrudd i leiligheten / i bod i kjeller / i bod på loftet. Hva gjør jeg?

Andelseier må anmelde forholdet til politiet og kontakte sitt forsikringsselskap.

Styret er ikke part i dette, og trenger ingen informasjon.