9 mai 2017

Grøntplanen

Vi er glade for at Generalforsamlingen med stort flertall vedtok å gjennomføre oppgraderig av inngangspartiene og uteområdene generelt, med fokus på lekeplasser og fellesområder. Tegninger, forklaringer og utvalgte før- og ettertegninger finner du under. Vær oppmerksom på at forslaget om etablering av nye parkeringsplasser ikke ble vedtatt og derfor utgår.

Grøntarealplan

Endret 23. september 2016

Vi er glade for at Generalforsamlingen med stort flertall vedtok å gjennomføre oppgraderig av inngangspartiene og uteområdene generelt, med fokus på lekeplasser og fellesområder. Tegninger, forklaringer og utvalgte før- og ettertegninger finner du under. Vær oppmerksom på at forslaget om etablering av nye parkeringsplasser ikke ble vedtatt og derfor utgår:

Beskrivelse

Oversikt 1

Oversikt 2

Oversikt 3

Oversikt 4

Oversikt 5

Før og etter inngangsparti Feltspatveien 37

Før og etter inngangsparti Feltspatveien 38

Før og etter uteplass D Bergkrystallen

Arbeidet med grøntarealplanen er nå i gang. I høst blir grill- og lekeplassene ved Bergkrystallen 2-8 og bak Bergkrystallen 33-37 nye. I høst blir også trappen fra Bergkrystallen 8 til Feltspatveien ny.