Grøntplanen - tegningene

Her finner du tegningene til Grøntplanen. Merk at Generalforsamlingen har bestemt at de foreslåtte parkeringsplassene ikke skal bygges. Nye tegninger som synliggjør dette vil bli utarbeidet etterhvert.

;