Trær

Noen trær må dessverre felles når vi jobber med grøntområdene. Noen trær er syke og kan på sikt utgjøre en fare for de som bruker leke- og grillplassene. Vi prioriterer naturligvis sikkerhet for brukerne høyt. På bildet ser vi en bjørk med råteskader.
Andre trær kan utgjøre en ulempe for lekeplassene eller vaktmesterboligen, for eksempel at de gir for mye skygge og nedfall.
Vi er heldige her i borettslaget som har så mange store trær, og selv om det blir felt noen trær, vil vi beholde dette særpreget. I grøntplanen er det lagt inn planting av flere nye trær, og det vil bli plantet flere trær enn det blir felt.

;