Endret: 10 feb 2017     Opprettet: 2 okt 2011

- Det kommer røyk ut fra mitt ildsted (ovn/peisovn/kamin) når naboen under fyrer. Hvem har ansvaret?

Borettslaget har ansvar for alle vertikale pipeløp i blokkene, men det er ikke påvist feil ved disse. Innslag av røyk skyldes andelseiers bruk av ildstedet eller feil ved montering av ildstedet eller manglende vedlikehold.Det er andelseiers ansvar at ildstedet er i forskriftsmessig stand.

I ny forskrift av 01.06.2010 skal alle endringer eller nyinstallasjon av ildsteder byggemeldes. For disse arbeidene er det krav om ansvarsrett.

Enkelte andelseiere har gamle ildsteder, og disse må vedlikeholdes. Dette betyr at de må være tette, når de ikke er i bruk. Firmaer som selger ildsteder kan opplyse om firmaer som kan bistå med at ildstedet er i forskriftsmessig stand,

Styret har erfart at de fleste problemene skyldes manglende kunnskap om fyring og vedlikehold av ildsteder.. Styret ønsker å gi følgene råd:

• Sørg for at ildstedet er forskriftsmessig montert og vedlikeholdt. Dette hindrer at du får røykinnslag i din leilighet dersom naboen under fyrer. Dersom du i tillegg har undertykk i leiligheten fordi du har tettet alle ytterveggsventilene, da ber du om problemer. Da skaper du undertrykk i leiligheten din. Dersom ildstedet ditt er tett og uten sprekker, vil fyring i underliggende leiligheter ikke være noe problem.

• Når du starter fyring.: Sørg for tilstrekkelig luft (oksygen) ved opptenning. Alle ytterveggsventilene må være åpne, og sett gjerne balkongdøren eller et vindu på en sprekk de første 15 minuttene. Bruk tørr ved, og ha alle spjeld åpne, slik at det blir god trekk.

• Bruk tørr ved til opptenning, slik at pipeløpet blir skikkelig varmt. Briketter av dårlig kvalitet og ukeblader er et svært dårlig alternativ. Når pipeløpet har blitt varmt kan gjerne briketter brukes, men ikke i starten på fyringen. Varm luft stiger, og kald luft kan lage en ”kuldepropp” høyere opp i pipeløpet. Dette resulterer i røykinnslag hos de som ikke har forskriftsmessige tette ildsteder.

• Skru gjerne ned trekken litt når pipa har blitt varm, men god og effektiv varme krever oksygen, så ikke steng all lufttilførsel til ildstedet. Ytterveggsventilene må være åpne så lenge du fyrer.