Endret: 10 feb 2017     Opprettet: 2 okt 2011

- Er det lov å montere / bytte ildsted?

Du kan gjøre selve monteringen selv. Brann- og redningsetaten anbefaler likevel bruk av en fagperson, så du er sikker på ilstedet ikke er brannfarlig eller vil gi redusert effekt.

En kontrollerklæring må sendes inn i etterkant av arbeidet

Ønsker du mer informasjon, kan Plan og bygningsetaten kontaktes på telefon 02 180 eller du kan lese mer på hjemmesiden til brann- og redningsetaten