Endret: 10 feb 2017     Opprettet: 8 feb 2012

Hvor er rømningsveien i tilfelle brann?

Loven sier: "Hver boenhet skal ha tilgang til to uavhengige rømningsveier.  Heis regnes ikke som rømningsvei.  Det gjør derimot rømning ut av vinduet ved hjelp av brannvesenets stigebiler eller skyvestiger, alternativt ved å hoppe ut av vindu dersom det er mindre enn 5 m til planert terreng".

Hos oss er det da  3-5 rømningsveier i tillegg til trappa. Det er ikke krav til montert stige eller lignende. Ved brann vil brannvesenet være her etter veldig få minutter.