Endret: 10 feb 2017     Opprettet: 30 okt 2011

Inneklima i leilighetene

En del beboere opplever problemer med dårlig luft og mugg i leilighetene. Vi har hatt eksperter inne for å se på problemene, og konklusjonen er klar: Problemene skyldes dårlig ventilasjon. Klikk på overskriften for å lese mer

Ventilasjonssystemet er basert på naturlig avtrekk, og tilluft er forutsatt å komme inn gjennom ventiler i yttervegg på kjøkken og soverom. Enkelte steder er det også ytterveggsventiler i stua. Vinduene kan settes i lufteposisjon. Dette gjør du ved å åpne vinduet ca 2 cm og presse håndtaket ned. Avtrekksluften blir transportert vekk via en avtrekksventil på kjøkkenet, og en på badet. Begge disse avtrekksventilene går inn til separate vertikale kanaler, som er ført over tak. Det skal være en spalte mellom dørblad og terskel på badedør, slik at avtrekksluften kan evakueres via ventilen på badet.

Anlegget er svært enkelt, men fungerer etter hensikten - dersom det ikke blir foretatt endringer. I mange leiligheter er kjøkken flyttet til stuerommet der det ikke finnes avtrekksventiler, lufteventiler er tettet, bygget inn i skap eller holdes stengt, og luftespalte mellom dørblad og terskel på badet er fjernet. Dette gir stillestående luft i leiligheten med dårlig lukt, gode betingelser for sopp og mugg, og inntrenging av røyk fra ildstedet. Denne type skader er andelseiers ansvar!

Det er viktig at både ytterveggsventilene og avtrekksventilene på kjøkken og bad holdes rene for støv og skitt, slik at luftsirkulasjonen blir så effektiv som mulig. Det anbefales at alle ventilene støvsuges regelmessig, så langt du rekker med en vanlig støvsuger, gjerne en gang i året.

Det er ikke lov å montere vifter som er tilknyttet de vertikale kanalene. Eventuelle kjøkken-ventilatorer må være basert på omluft med kullfilterløsning, da det ikke er lov å føre avtrekk ut gjennom ytterveggsventilen på kjøkkenet, eller til den vertikale kanalen.

Ved lange perioder med sterk kulde kan det være aktuelt å lukke friskluftsventilene nesten helt igjen for å spare energi, men de bør aldri lukkes helt. For å hindre ”kulderas” fra vinduene i den kalde årstiden, bør panelovnene under vinduene ikke fjernes eller slås helt av. Panelovner under alle vinduene er svært viktig, og må ikke fjernes.

Med disse enkle forholdsreglene vil inneklimaet bli godt ivaretatt. Dersom du mener at du har overholdt alle disse anvisningene, men fremdeles har problemer, kan du sende en mail til vaktmester@bergkrystallen.no, eller legge brev i styrets postkasse i Feltspatveien 34.