Endret: 10 feb 2017     Opprettet: 21 nov 2011

Vinduene kan settes i lufteposisjon

I de fleste leiligheter er det ikke ventiler på stua. For å sørge for tilstrekkelig lufting kan vinduene settes i lufteposisjon. Dersom du åpner vinduet og kikker nederst på vinduskarmen på begge sider vil du se to små fordypninger ved siden av hverandre. Låseboltene i vinduet går inn i den innerste fordypningen når vinduet er helt lukket. åpner du vinduet ca 2 cm vil låsebolten gå inn i den ytterste fordypningen. Vinduet er da fortsatt lukket, men luft slipper inn.