Endret: 17 mai 2017     Opprettet: 18 sep 2011

Rehabilitering

Dette er gjort i borettslaget de siste 20 årene.

REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD

2012

Brannslukningsapparater rehabilitert, og nye røykvarslere distribuert

Resterende balkongtak utbedret og malt

2011

Montert nye dørpumper, callinganlegg og skiftet låsylindere.

2009

Renset ventilasjonssystemet i boligene

2008 - 2009

Oppgradert til digitalt kabel-tv

2008 - 2009

Impregnert tegl.

2008 - 2009

Reparert verandatak i nummer 11 til 25 og i 1 til 11.

Reparasjonsarbeid fortsetter.

2008

Malt alle dører, vinduer, balkonger mm

Alle vinduer og balkongdører, samt trevegg på balkongene er malt med

to strøk. En del vinduer er skiftet ut. Malt barnehage, vaktmesterhus samt vaskeri.

2008

Reparert noen balkongtak.

2008

Besiktiget piper der det er meldt fra om plager med nedslag.

2008

Nye entredører, lånefinansiert

Tilbudt lånefinansiering gjennom borettslaget til utskifting av entredører.

2007

Utskifting av tv/data og radiokabler.

2007

Pusset opp oppganger, nye postkasser. Satt opp sykkelstativ.

2004

Høytrykkspylt soil- og grenrør

2002 - 2005

Rehabilitert pussisolerte fasader

1993 - 1999

Utbedret det elektriske anlegget

1991

Dørtelefoner

1990 - 1991

Etterisolert, ny fasadebekledning

1990 - 1991

Nye, større balkonger

Rehabilitering av pussisolerte fasader

I 2005 ble utvendig rehabilitering av pussisolerte fasader ferdigstillt. Prosjektet ble igangsatt i 2002, i form av et prøveprosjekt. Kontraktsarbeidene ble igangsatt 2003.

Totalt har kostnadene til dette prosjektet beløpt seg til 19,4 mill., noe som er ca. 1 mill. under budsjett. I 2005 var det få tilleggsarbeider i form av reparasjon/utskifting av vinduer etc. Tilleggene totalt sett for 2005 beløp seg til ca. kr. 50.000,-.

I garantitiden vil det bli gjennomført befaringer for å fange opp eventuelle avvik og iverksette tiltak om nødvendig. Byggefeilforsikringen gjelder i 10 år, og det vil i denne perioden foretas jevnlig oppfølging i samarbeid med OBOS Prosjekt AS.